Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΤΣΑΥ: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν.4331/2015 ΑΡΘΡΟ 39) 
Προκειµένου να εκδοθεί διοικητική πράξη υπαγωγής ασφαλισµένου σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2016 ή αναδροµικά από 1/1/2015 και µέχρι 31/12/2016 πρέπει: 
1)Να υποβληθεί αίτηση του ασφαλισµένου που να ζητά την κατάταξή του σε χαµηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. (σχετ. η από 10/7/2015 ανακοίνωση της ιστοσελίδας µας) 
2)Να πληρωθεί η τρέχουσα εισφορά µέχρι 31/7/2015 ,κατά παράταση της προηγούµενης λήξης της 30ης 6ου 2015. 
3)Να µην υπάρχουν οφειλές κατά την υποβολή της αίτησης. 
4)Επί ύπαρξης οφειλής να έχει υπαχθεί ο ασφαλισµένος (κατά την υποβολή της αίτησης) σε ρύθµιση και µάλιστα εξυπηρετούµενη. 
Για το άρθρο 39 του ν. 4331/2015 εκκρεµεί έκδοση προβλεπόµενης από τον νόµο Υπουργικής απόφασης. 
Τέλος σε περίπτωση αναδροµικής υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα επιστραφεί (συµψηφιζόµενη ) η διαφορά του 1ου εξαµήνου στον ασφαλισµένο.
Εξάλλου η συχνή ψήφιση νέων νόµων για το ασφαλιστικό και η συχνότατη αλλαγή αυτών δηµιουργούν σοβαρά τεχνικά προβλήµατα που δεν µπορούν να προβλεφθούν. 
Το Ταµείο δυστυχώς έχει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και µηχανογραφικών εφαρµογών που δυσχεραίνουν την αντιµετώπιση των συνεχών αλλαγών. 
Καταβάλλουµε πολλές προσπάθειες να ανατάξουµε παθογένειες ετών. 
Ζητάµε την κατανόησή σας. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

1 σχόλιο:

  1. ευχαριστώ για τις πολύτιμες συμβουλές. όλα αυτά μπορώ να τα κάνω με την ασφαλιστική μου κάρτα; ή υπάρχουν ειδικές δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να ξέρω; ευχαριστώ πολύ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή