Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΤΣΑΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Αριθμ. Πρωτ.:129606 
Αθήνα : 6/12/2013 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Β' εξαμήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99, όπως ισχύει. 
Οι εισφορές κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταβολής, παρέχονται από το ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου (ελευθέρως ασκούντων) το οποίο είναι διαθέσιμο (εκτυπώσιμο) από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα μας, στην ιστοσελίδα www.tsay.gr

Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για την εξόφληση των εισφορών θα είναι διαθέσιμο από 9/12/2013 (από την ιστοσελίδα WWW.TSAY.GR) Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΥ, εγγράφονται μέσω σύνδεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tsay.gr, εκτυπώνουν το ατομικό τους ειδοποιητήριο, μέσω της διαδρομής «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου». Μέσω της ίδιας διαδρομής δίνεται η επιλογή ενημέρωσης του ηλεκτρονικού σας φακέλου ασφαλισμένου για τυχόν ελλείψεις, διαφορές ή αλλαγές. Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι υπάρχοντες κωδικοί πρόσβασης.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρονται στα ατομικά ειδοποιητήρια έχει προκύψει από τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των ασφαλισμένων, η επικαιροποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνουν οι ασφαλισμένοι και του έλεγχου του ΤΥ. Στις περιπτώσεις όυωο που τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι λανθασμένο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να γίνει διόρθωση των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην υπηρεσία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου» και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στο τμήμα Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΤΑΑ-ΤΥ ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΥ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και κατόπιν να εκδοθεί νέο ατομικό ειδοποιητήριο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποοπνουυένων εΕαυήνων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα Εσόδων του Ταμείου (κεντρική ή περιφερειακές υπηρεσίες) ή να επικοινωνήσετε με το ΕΤΑΑ-ΤΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) ή τηλεομοιότυπου (fax), προκειμένου να υπολογιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το πλησιέστερο ΕΤΑΑ-ΤΥ. (Τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας των περιφερειακών ΕΤΑΑ-ΤΥ αναγράφονται στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης). Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται μέσω Τράπεζας (Ν3863/2010) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου. 
Προσοχή: 
1. Το ειδοποιητήριο είναι εξατομικευμένο. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές και μόνον αυτές, που αναφέρονται σε αυτό. Κάθε ειδοποιητήριο αναφέρει συγκεκριμένο ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, το ειδοποιητήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον ασφαλισμένο για την καταβολή των δικών του εισφορών. 
2. Οι καταβολές σας καταγράφονται στα στοιχεία του ηλεκτρονικού σας φακέλου κι επομένως, δεν κρίνεται απαραίτητη η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες του Ταμείου για την αναγραφή της πληρωμής στο ασφαλιστικό βιβλιάριο. 

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΤΣΑΥ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα : 24/10/2013 
Αριθμ. Πρωτ.: 116099 

Οι ασφαλισμένοι, που επιθυμούν την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν το αίτημα τους στα φαξ και e.mail της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών ώστε να αποφεύγουν στην προσέλευσή τους στο Ταμείο. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και λαμβάνοντας υπόψη τον μειωμένο αριθμό των υπηρετούντων στο Ταμείο υπαλλήλων, το αίτημα για την έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα. 
Προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου (ΗΦΑ) και να μην υπάρχουν οφειλές μέχρι το τέλος του προηγούμενο εξαμήνου. 
Στην αίτηση οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου ,διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ) καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να αποσταλεί η ασφαλιστική ενημερότητα (ταχυδρομικά, μέσω φαξ). 
Δείτε ΕΔΩ την ανακοινωση και τους αριθμους φαξ και τα e.mail
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α.ΛΑΨΑΤΗ

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΤΣΑΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εισφορές Β΄ εξαμήνου 2012 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 31/12/2012.

Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για την εξόφληση των εισφορών, δεν θα σταλεί ταχυδρομικά, αλλά θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tsay.gr) από 17/12/2012. Μέσα από την ιστοσελίδα θα μπορείτε να κατεβάσετε το ειδοποιητήριο ή να επικοινωνήσετε με τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ταμείου για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Η εξόφληση των εισφορών θα γίνει στις Τράπεζες (Ν3863/2010) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, που αναφέρονται στα ειδοποιητήρια έχει βασιστεί στα στοιχεία που περιέχονται στον ασφαλιστικό σας φάκελο και επομένως σε περίπτωση, που τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι λανθασμένος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να γίνει διόρθωση των στοιχείων αυτών με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ-Τ.Υ, προκειμένου να εκδοθεί νέο ειδοποιητήριο.

Όσοι ασφαλισμένοι έχετε οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προηγουμένων εξαμήνων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ταμείο (κεντρική η περιφερειακές υπηρεσίες) προκειμένου να σας εκδώσουν νέο ειδοποιητήριο.

Τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών αναφέρονται στο τέλος της ανακοίνωσης.

Προσοχή:


1. Το ειδοποιητήριο είναι εξατομικευμένο. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές και μόνον αυτές, που αναφέρονται σε αυτό. Επίσης το ειδοποιητήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον ασφαλισμένο για την καταβολή των δικών του εισφορών. 2. Εφόσον ο υπολογισμός των ασφαλιστικών σας εισφορών, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στην Υπηρεσία, είναι σωστός, και εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τις εισφορές, σας με την χρήση του ειδοποιητηρίου, δεν κρίνεται απαραίτητη η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες του Ταμείου για την αναγραφή της πληρωμής στο ασφαλιστικό βιβλιάριο, διότι οι καταβολές σας είναι καταχωρημένες στον ηλεκτρονικό σας φάκελο που τηρείται στο Ταμείο.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦ.
FAX
ΑΘΗΝΑ
Αχαρνών 27 – Τ.Κ.: 10439
210.8836034
210.8832180
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΑΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦ.
FAX
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σοφού 1 & Δωδεκανήσου – Τ.Κ.: 54626
2310.513458,513452
2310.518101
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦ.
FAX
ΠΑΤΡΑΣ
Πλ.Γεωργίου Α΄ 20 - Τ.Κ. 262 21
2610.270511
2610.270211
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πλ. Ρήγα Φεραίου 13 – Τ.Κ.: 712 01

2810.330341
2810.330351
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Βενιζέλου 8 –10 - Τ.Κ.: 68100
25510.80262
25510.36026
ΛΑΡΙΣΑΣ
Kουμουνδούρου 24 - Τ.Κ.: 41222
2410.250448
2410.252139

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ακτή Ποσειδώνος 26 - Τ.Κ.: 18531
210.4125 805
210.4125 626

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ναπολέων Ζέρβα 4-6 - Τ.Κ.: 45332
26510.27868,31748
26510.29569

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦ.
FAX
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καζαμπάκα 4 Πλ.Δικαστηρίων - Τ.Κ.: 43100
24410.47094
24410.47095
ΚΟΖΑΝΗΣ
Βενιζέλου 1 – - Τ.Κ.: 50100
24610.34712
24610.38191
ΒΟΛΟΥ
Δον. Δαλεζίου 1 - - Τ.Κ.: 38221
24210.29540
24210.29544
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ελ.Βενιζέλου 23 –- Τ.Κ.: 811 00
22510.29348
22510.29358
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Πλ.Κολοκοτρώνη 6-8 -3ος όροφος – Τ.Κ.: 221 00-
2710.234715
2710.227706
ΡΟΔΟΥ
Δ. Θεοδωράκη 18 - Τ.Κ.: 851 00 -
22410.23466
22410.23478
ΛΑΜΙΑΣ

Πλ. Λαού & Όθωνος 1 - Τ.Κ.: 35100 -

22310.47462
22310.47462
ΣΕΡΡΩΝ
Τσαλοπούλου 12 - - Τ.Κ.:621 22 -
23210.22202
23210.22910
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ιατροπούλου 12Α - Τ.Κ.: 24100
27210.94866
27210.87404
Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στο e.mail: eisfores@tsay.gr .

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

ΤΣΑΥ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του, το ΕΤΑΑ μας ενημέρωσε με έγγραφό του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου. 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο Ηλεκτρονικός Φάκελος των φαρμακοποιών που σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισής τους ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει να προβούν σε ενημέρωση του ηλεκτρονικού τους φακέλου από 1/9/2012 έως 31/10/2012 διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή των ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και οι λοιπές παροχές του Ταμείου. 

Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαδικασία επικαιροποίησης – ενημέρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ www.tsay.gr 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ υποβολής ερωτημάτων από τους ασφαλισμένους: 2130069384 και 2130069765

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (εμμίσθων κ.λπ.) θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

ΤΣΑΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Αθήνα 26.6.2012
Αριθ. Πρωτ.71745


ΘΕΜΑ: Αποστολή ανακριβών ειδοποιητηρίων.

Εκ μέρους των υπηρεσιών του Ταμείου, έχουν αποσταλεί προς τους ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικούς, ειδοποιητήρια προκειμένου να προβούν στην εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του Α εξαμήνου 2012, μέσω των Τραπεζών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .3863/2010.
Η έκδοση των ειδοποιητηρίων βασίζεται στα στοιχεία που περιλαμβάνει ο Ηλεκτρονικός Φάκελος του Ασφαλισμένου. Σε αρκετές περιπτώσεις λόγω του βραδέος ρυθμού ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου του Ασφαλισμένου, παρατηρείται το φαινόμενο τα ειδοποιητήρια που παραλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι να είναι ανακριβή. 
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν παραλαμβάνουν ειδοποιητήρια, διότι δεν έγινε έγκαιρα ή δεν έγινε καθόλου η ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου τους με τη σωστή διεύθυνση τους.
Στις περιπτώσεις που οι Υγειονομικοί Σύλλογοι γίνονται αποδέκτες διαμαρτυριών για τέτοια προβλήματα, παρακαλούμε εφόσον είναι εφικτό και προκειμένου να αποφεύγεται περαιτέρω ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, να κρατούνται τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ, τηλέφωνο, fax, email) και να συντάσσεται σύντομο σημείωμα με το διαπιστούμενο πρόβλημα. Ακολούθως τα στοιχεία αυτά να διαβιβάζονται στο Ταμείο, στο fax 2108832180 ή στο email: eisfores@tsay.gr , ώστε εν συνεχεία οι αρμόδιες Υπηρεσίες να αποστέλλουν το σωστό ειδοποιητήριο . 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υγειονομικών
Αναστάσιος Βασιάδης

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ά ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τις εισφορές των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα των Υγειονομικών σχετικά με το Ά Εξάμηνο του 2012

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Ε.Τ.Α.Α.: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Ταμείου μας με απόφασή του της 26.4.2012 αποφάσισε την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 14 του Ν.4075/2012, που παρέχει τη δυνατότητα σε Τομείς Υγείας του να εξαιρούνται της ένταξής του στον ΕΟΠΥΥ. Στα πλαίσια της απόφασής του αυτής κάλεσε τους επιστημονικούς συλλόγους των ασφαλισμένων, όπως αποφασίσουν περί της εντάξεως ή μη.
 Ήδη στο σύνολο τους σχεδόν οι Σύλλογοι έχουν αποφασίσει την εξαίρεσή τους από την ένταξη και εκκρεμεί η σύνταξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης, ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση μέχρι 31.12.2012.
Τις αποφάσεις του Δ.Σ. αυτές καθώς και ερμηνευτική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων έχουμε υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε λάβει αρνητική απάντηση. Επιπροσθέτως δεν έχει εκδοθεί καμία Υπουργική Απόφαση ή Εγκύκλιος αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.
Με βάση τα ανωτέρω το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ στη συνεδρίαση του της 31/5/2012 ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της λειτουργίας των Τομέων Υγείας του Ταμείου μας με το ήδη υπάρχον καθεστώς και την παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους μας. Κατόπιν τούτων καλείσθε να συνεχίσετε να παρέχετε κανονικά τις υπηρεσίες σας προς τους ασφαλισμένους.

Ο Προϊστάμενος
Φάνης Ρηγάτος