Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΤΣΑΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Αριθμ. Πρωτ.:129606 
Αθήνα : 6/12/2013 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Β' εξαμήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99, όπως ισχύει. 
Οι εισφορές κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταβολής, παρέχονται από το ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου (ελευθέρως ασκούντων) το οποίο είναι διαθέσιμο (εκτυπώσιμο) από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα μας, στην ιστοσελίδα www.tsay.gr

Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για την εξόφληση των εισφορών θα είναι διαθέσιμο από 9/12/2013 (από την ιστοσελίδα WWW.TSAY.GR) Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΥ, εγγράφονται μέσω σύνδεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tsay.gr, εκτυπώνουν το ατομικό τους ειδοποιητήριο, μέσω της διαδρομής «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου». Μέσω της ίδιας διαδρομής δίνεται η επιλογή ενημέρωσης του ηλεκτρονικού σας φακέλου ασφαλισμένου για τυχόν ελλείψεις, διαφορές ή αλλαγές. Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι υπάρχοντες κωδικοί πρόσβασης.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρονται στα ατομικά ειδοποιητήρια έχει προκύψει από τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των ασφαλισμένων, η επικαιροποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνουν οι ασφαλισμένοι και του έλεγχου του ΤΥ. Στις περιπτώσεις όυωο που τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι λανθασμένο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να γίνει διόρθωση των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην υπηρεσία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου» και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στο τμήμα Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΤΑΑ-ΤΥ ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΥ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και κατόπιν να εκδοθεί νέο ατομικό ειδοποιητήριο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποοπνουυένων εΕαυήνων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα Εσόδων του Ταμείου (κεντρική ή περιφερειακές υπηρεσίες) ή να επικοινωνήσετε με το ΕΤΑΑ-ΤΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) ή τηλεομοιότυπου (fax), προκειμένου να υπολογιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το πλησιέστερο ΕΤΑΑ-ΤΥ. (Τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας των περιφερειακών ΕΤΑΑ-ΤΥ αναγράφονται στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης). Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται μέσω Τράπεζας (Ν3863/2010) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου. 
Προσοχή: 
1. Το ειδοποιητήριο είναι εξατομικευμένο. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές και μόνον αυτές, που αναφέρονται σε αυτό. Κάθε ειδοποιητήριο αναφέρει συγκεκριμένο ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, το ειδοποιητήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον ασφαλισμένο για την καταβολή των δικών του εισφορών. 
2. Οι καταβολές σας καταγράφονται στα στοιχεία του ηλεκτρονικού σας φακέλου κι επομένως, δεν κρίνεται απαραίτητη η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες του Ταμείου για την αναγραφή της πληρωμής στο ασφαλιστικό βιβλιάριο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου