Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ Ε.Τ.Α.Α.

Αθήνα 17/02/2012
Αριθ. Πρωτ 19972

Με αφορμή έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο θα επιστρέφονται οι λογαριασμοί φαρμακείων που υποβάλλονται με λανθασμένα τιμολόγια θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για να είναι αποδεκτό το τιμολόγιο θα πρέπει να έχει τα κάτωθι στοιχεία:
•Επωνυμία: ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΕΤΑΑ - Τ.Υ.Υ.)
•ΑΦΜ : 998146384
•ΔΟΥ: ΙΑ Αθηνών
•Σφραγίδα φαρμακείου
•Αναλυτικό αιτούμενο ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως).

•Σε περίπτωση που όλα τα ανωτέρω είναι χειρόγραφα χρειάζεται επιπλέον σφραγίδα και υπογραφή φαρμακοποιού για την έκδοση.
Παρακαλούμε όπως διαβιβαστεί στα μέλη σας.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
Η Διευθύντρια Ασθενείας
Ε. Ματσιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου