Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

ΤΣΜΕΔΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ Σ.Δ.

Απόφαση αρ. 125/41/21-01-09 της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ η οποία αφορά την « έγκριση δαπάνης υλικών σχετικά με την μέτρηση των σακχάρων στο αίμα στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη»Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ελεγκτών Ιατρών κα Π. Τζώρτζη θέτει υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής την παρακάτω γραπτή εισήγηση που έχει ως εξής :« Το Αυτοτελές Τμήμα Ελεγκτών Ιατρών θέτει υπ'όψιν της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου το με αρ. πρωτ. Υ1ΓΠ82686/26-6-2007 έγγραφο του ΥΑΚΑ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται τα ακόλουθα:
1) Τα άτομα με ΣΔ τύπου Ι (αντιμετωπίζονται με σχήματα πολλαπλών ενέσεων ινσουλίνης ημερησίως) χρειάζονται 180 - 240 ταινία μετρήσεως του σακχάρου του αίματος το μήνα ( 1 κουτί έχει 50 ταινίες επομένως χρειάζονται 4-5 κουτιά ταινιών) και τον αντίστοιχο αριθμό σκαρφιστήρων (4-5 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων).
2) Τα άτομα με ΣΔ τύπου II που αντιμετωπίζονται με μικρές δόσεις ινσουλίνης χρειάζονται 80 ταινίες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος το μήνα (1-2 κουτιά) και τον αντίστοιχο αριθμό σκαρφιστήρων (2 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων)
3) Τα άτομα με ΣΔ τύπου II που αντιμετωπίζονται με δισκία ή με δίαιτα χρειάζονται 40 ταινίες μέτρησης σακχάρου το μήνα (1 κουτί) και τον αντίστοιχο αριθμό σκαρφιστήρων (1 κουτί των 50 τεμαχίων).Παρακαλείται η Διοικούσα του Ταμείου να αποφασίσει σχετικά:1. με τον αριθμό ταινιών μέτρησης σακχάρου και αντίστοιχων σκαρφιστήρων που θα εγκρίνονται σε καθεμία από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις2. με την δυνατότητα συνταγογράφησής τους στα συνταγολόγια των ασφαλισμένων ή απευθείας προμήθειας τους από τα φαρμακεία, η δε απόφαση να είναι άμεσης επικύρωσης».Η Διοικούσα Επιτροπή μετά από συζήτηση των μελών της και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Υπηρεσίας αποφασίζει:
1. Για τα άτομα με ΣΔ τύπου Ι θα τους χορηγούνται 5 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων ( 5 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων ) .
2. Για τα άτομα με ΣΔ τύπου II θα τους χορηγούνται 2 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων (2 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων).
3. Για τα άτομα με ΣΔ τύπου II που αντιμετωπίζονται με δισκία ή με δίαιτα θα τους χορηγούνται 1 κουτί των 50 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων (1 κουτί των 50 τεμαχίων).
4. Να γίνεται συνταγογράφηση στα συνταγολόγια των ασφαλισμένων και απευθείας προμήθεια από τα φαρμακεία.
Διευκρινίσεις:
• οι παραπάνω ποσότητες αφορούν τη μηνιαία αγωγή
• τα αναλώσιμα υλικά (ταινίες, σύριγγες, βελόνες κτλ.) θα αναγράφονται σε ξεχωριστή συνταγή από τα φάρμακα.
• οι συνταγές αυτές χρειάζονται έγκριση από ελεγκτή γιατρό του ταμείου πριν από την εκτέλεσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου